Sprchové kúty na mieru

Sprchové kúty na mieru

Impressum

Copyright © 2012 - 2020:

RAVAK a.s.
Obecnická 285
261 01 Příbram I

IČO: 25612492
DIČ: CZ25612492

Telefón: +420 318 427 111
Fax: +420 318 427 278
E-mail: info@ravak.cz
www.ravak.cz

Created by:

SOFTconsult spol. s r. o.
Pražská 1279/18
102 00 Praha 10

Telefón: +420 602 975 003
E-mail: info@softconsult.com
www.aec-media.eu
www.softconsult.com

Autorské práva

Copyright © 2012 - 2020 RAVAK a.s. , SOFTconsult spol. s r.o. . Všetky práva sú vyhradené.

Texty, ilustrácie, grafika, zvuky, animácie a videá, rovnako ako ich usporiadanie na webových stránkach RAVAK sú predmetom autorských práv a ostatných ochranných zákonov. Obsah týchto stránok nesmie byť kopirovaný, distrubuovaný, upravovaný alebo sprístupnený tretím stranám na komerčné použitie. Niektoré z ilustrácií na týchto stránkách môžu byť predmetom autorských práv tretích osôb.

Ochranné známky

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ochranné známky na internetových stránkách sú chránené vlastnickými právami. Toto sa vzťahuje na značky, štítky, firemné logá a emblémy. Názvy RAVAK a SOFTconsult sú chránené mezinárodnými ochrannými známkami.

 

Impressum